030 - 234 5000 | bureau@nvvc.nl

ALGEMEEN

ALGEMEEN

Toegang

  • De algemene ledenvergadering van de NVVC is toegankelijk voor gewone leden, ereleden, juniorleden en niet-praktiserende leden van de NVVC. Niet-praktiserende leden hebben geen stemrecht.
  • Voor een beschrijving van het soort lidmaatschap: zie de NVVC-statuten.

Alle congresdeelnemers dragen verplicht een persoonlijke congresbadge om toegang tot het congres en de expositieruimte te verkrijgen. De NVVC hanteert verschillende kleuren congresbadges om lidmaatschapstatus en bevoegdheid tot voorschrijven van receptgeneesmiddelen aan te duiden.

Accreditatie
NAPA 14 punten       donderdag 7 / vrijdag 7
NVVC 14 punten       donderdag 7 / vrijdag 7
NVHVV 12 punten    donderdag 6 / vrijdag 6
VSR 10 punten          donderdag 6 / vrijdag 4


Contactgegevens NVVC

 

 

Bezoekadres
Moreelsepark 1
3511 EP Utrecht
   
Postadres
Postbus 19192
3501 DD Utrecht
   
Tel.: 030-2345000
Email: bureau@nvvc.nl
Website: www.nvvc.nl