030 - 234 5000 | bureau@nvvc.nl

5 en 6 april 2018 - NH Conference Centre Leeuwenhorst

NVVC VOORJAARSCONGRES 2018

Welkomstwoord

Vroegdiagnostiek is het thema van het  voorjaarscongres 2018.  Idealiter zou vroegdiagnostiek klachten moeten voorkomen en de prognose van de aandoening  verbeteren.  Medisch inhoudelijk  zijn er echter nadelen verbonden aan vroegdiagnostiek.  Voorts gaat vroegdiagnostiek gepaard met het maken van (veel) kosten en  is het dit waard? 
In samenwerking met de werkgroep Cardiogenetica hebben we excellente sprekers uitgenodigd om hun licht te laten schijnen over vroegdiagnostiek van verschillende cardiale ziektebeelden.  Als een rode draad door de presentaties  heen loopt E-health, een niet meer weg te denken onderdeel van cardiale diagnostiek en begeleiding. 
Een unieke sessie behandelt  vroeg herkenning van de niet  vorderende assistent cardiologie alsmede een niet optimaal functionerende vakgroep cq maatschap Cardiologie.  De wetenschappelijke sessies, ALV, de sessies  van de BBC, het CVOI, PA’s en VP’s  en arts-onderzoekers  ontbreken dit jaar ook niet.  Nieuw is een sessie die specifiek gericht is op de AIOS cardiologie. 
Op de vrijdagochtend presenteren  drie top sprekers hun keuze van de in hun ogen beste  artikelen gepubliceerd  in 2017. De werkgroep Sport en Cardiologie verzorgt op de vrijdagmiddag  een aantrekkelijke sessie.

De donderdagmiddag wordt afgesloten met een Run-bike-Run Challenge op het strand en boulevard  gevolgd door diner en feest in de avond  in Beachclub Bries.

Gezien het grote aantal sprekers en onderwerpen is er dit jaar gekozen voor parallel sessies.  U zult dus keuzes moeten maken.  De congrescommissie tracht iedere keer weer een aantrekkelijk programma samen te stellen en we zijn daar naar onze bescheiden mening ook nu weer in geslaagd. Zoals altijd rekenen wij op een grote opkomst, wij zijn er in ieder geval klaar voor.

Namens de congrescommissie,

Albert Willems, voorzitter