030 - 234 5000 | bureau@nvvc.nl

2 en 3 november 2017

NVVC Najaarscongres

WELKOMSTWOORD

Het onderwerp van het najaarscongres 2017 van de NVVC is farmacotherapie.
In het therapeutische arsenaal van de cardioloog neemt de medicamenteuze therapie nog steeds een belangrijke plaats in. Verschillende onderwerpen zullen de revue passeren. Wat is de gouden standaard therapie anno 2017 bij de behandeling van cardiogene shock en levensbedreigende ritmestoornissen? Speelt etniciteit of geslacht een rol bij het voorschrijven van een medicament? Wat is de plaats van medicatie bij de behandeling van een STEMI?

Een sessie is geheel gewijd aan “new kids on the block” bij de behandeling van hartfalen en dyslipidemiëen. De vaste onderdelen zoals de CAT sessies, de Wenckebach lecture, de wetenschappelijke sessies , de ALV, parallel sessies voor de VS, PA’s en onderzoekers alsmede een aantrekkelijke CVOI nascholing en BBC symposium maken het nascholingsprogramma compleet.

Tijdens het diner op de donderdagavond zal er een prestigieuze quiz worden georganiseerd . Zoveel mogelijk cardiologen (i.o.) uit zoveel mogelijk opleidingsklinieken zullen de degens met elkaar kruisen. Tijdens het afsluitend feest zullen de degens worden ingeruild voor verbroederende activiteiten.

De congrescommissie heeft vol overgave en enthousiasme een aantrekkelijk programma voor u samengesteld. Wij rekenen op een grote opkomst!

Met collegiale groet,

namens de congrescommissie

Albert Willems, voorzitter