030 - 234 5000 | bureau@nvvc.nl

Home

Vooraankondiging lustrumcongres 11 en 12 april 2019

Hoewel het najaarscongres (met een record aantal deelnemers) nog maar net achter de rug is, wil ik u nu al attenderen op het komende voorjaarscongres in 2019. Het is het lustrumcongres waarbij het 85-jarig bestaan van de NVVC gevierd wordt! Er is gekozen voor een prachtige locatie: Postillion Convention Center WTC Rotterdam.

De congrescommissie doet haar uiterste best om een uniek programma voor u samen te stellen waarbij er met enige weemoed en trots wordt teruggekeken naar het verleden, maar met name een blik op de toekomst zal worden geschetst.

Een speciaal geformeerde commissie onder leiding van Annemien van de Bosch houdt zich bezig met het feest en sociale programma. Ik kan u verzekeren dat alleen al dit onderdeel van het programma de moeite waard is om aanwezig te zijn.

Ik roep u bij deze op om 11 en 12 april 2019 in uw agenda vrij te houden. Van de opleiders vraag ik om zoveel mogelijk assistenten toe te staan het lustrumcongres te bezoeken.

Wij verwachten dat 11 en 12 april 2019 de boeken in zal gaan als “memorabel”, “goed dat ik aanwezig was”, “weet je nog wel in het voorjaar van 2019” en “toen werd er een toekomstbeeld geschetst van de cardiologie en ze hebben (on)gelijk gehad”. Ook zal 11 en 12 april 2019 bekend staan als de dagen dat het rustig was op de poliklinieken Cardiologie en dat er een aangepast programma in de klinieken werd gedraaid.

Het zijn de verenigingsdagen in 2019 die u niet mag en kan missen. 

Met collegiale groet,

 Namens de congrescommissie,

Albert Willems, voorzitter