NVVC Congreswebsite
Najaarscongres 2019
  • NVVC Najaarscongres
    Digitale revolutie

    7 en 8 november 2019
    Congrescentrum Papendal Arnhem

Digitale revolutie

Het NVVC najaarscongres 2019 staat in het teken van de digitalisering van de cardiologische zorg. Samen met verschillende werkgroepen van de NVVC hebben we voor u een mooi programma samengesteld, waarin de voordelen en ook de nadelen van de digitalisering in de cardiologische zorg worden belicht.

De samenleving verandert ingrijpend als gevolg van nieuwe, slimme technologieën, zoals smartphones met apps en social media, maar ook big data, robotica en virtual reality. In de zorg zien we de technologische ontwikkelingen met de dag sneller gaan. De sensoren in onze smartphone meten van alles en er zijn ontelbaar veel
Health-apps beschikbaar. De patiënt krijgt meer inzicht in zijn gezondheid door gebruik van passentellers en het thuismeten van de bloeddruk. Deze digitale ontwikkelingen in en voor de zorg leveren een interessant spanningsveld op dat verschillende vragen opwekt. Welke positie gaan deze digitale ontwikkelingen krijgen in de cardiologische zorg? Welke informatie gaan we met elkaar delen? Wie is eigenaar van de medische gegevens van een patiënt?

De gastspreker van het najaarscongres, de heer N. Hekster van IBM Watson Health, is een expert op het gebied van technologische toepassingen in de zorg, onder andere e-health en big-data, maar ook kan hij u vertellen hoe we deze technologieën kunnen implementeren in de cardiologische praktijk.  De toenemende digitalisering en technologische ontwikkelingen bieden onbegrensde mogelijkheden en hebben grote impact op de zorgsector. Het najaarscongres biedt een breed pallet van deze technologische ontwikkeling als telemonitoring, online consulten, big data analyse voor o.a. het ECG en de echocardiografie en 3D printing. Naast de toepassingen zal er ook aandacht zijn voor de manier waarop we ons zorgsysteem hierop kunnen inrichten.

Graag hopen wij u tijdens het najaarscongres te mogen begroeten.

Met collegiale groet,
namens de congrescommissie,
Annemien van den Bosch