030 - 234 5000 | bureau@nvvc.nl

Home

11 en 12 april 2019 – Rotterdam

NVVC JUBILEUMCONGRES

11 en 12 april 2019: met het oog op morgen.

Het voorjaarscongres 2019 staat in het teken van het 85-jarig bestaan van de NVVC. Uniek is het goede woord om dit jubileumcongres te omschrijven: locatie, gastsprekers, het wetenschappelijke en sociale programma. Alles staat garant voor een uniek congres!De locatie Rotterdam is anders dan de gebruikelijke locaties NH Leeuwenhorst en Papendal. Er zijn twee voortreffelijke gastsprekers: André Kuipers, arts en astronaut, en Jeroen Bax, immediate past president of the European Society of Cardiology.Tijdens een jubileumcongres als deze is het gepast om terug te kijken en hoogtepunten uit de cardiologie te benoemen. Maar het is ook een goed moment om met elkaar van gedachten te wisselen over de toekomst: “Where to go from here?“ Vele vertegenwoordigers van besturen, werkgroepen en commissies van de NVVC zullen een hun visie over het verleden, heden maar met name over de toekomst geven. Uiteraard zullen er subjectieve keuzes gemaakt worden bij het weergeven van hoogtepunten. Uw top 10 hoogtepunten zal mogelijk niet geheel overeenkomen met die van anderen. En zoals Niels Bohr al verwoordde: “voorspellen is moeilijk vooral als het om de toekomst gaat”! De vaste onderdelen van het congres waaronder de wetenschappelijke sessies en de ALV ontbreken uiteraard niet.Het wetenschappelijk programma op de donderdagmiddag zal op tijd plaats maken voor het sociale programma, waarbij de stad Rotterdam en met name zijn kroegen centraal staan. Het avondprogramma op een excellente plaats aan de Maas is evenzo bijzonder, zonder al te veel prijs te willen geven: goed eten, drinken, fantastische (live)muziek afgewisseld met bijzondere intermezzo’s.Dit jubileumcongres is een uniek congres op een bijzondere plaats en wordt mogelijk gemaakt door vele collega’s.
Het is alleen daarom al dat uw aanwezigheid zeer op prijs wordt gesteld.Met collegiale groet,
Namens de congrescommissie,
Albert Willems

Aanmelden

Online aanmelden is per 5 april niet meer mogelijkAanmelden op het congres zelf bij de NVVC balie is enkel mogelijk voor leden. (Zie pagina Aanmelden)