NVVC Congres

030 - 234 5000 bureau@nvvc.nl

Menu
Print Friendly

WELKOMSTWOORD

Zeer geachte collega’s.

TEAM SPIRIT is het centrale thema van het voorjaarscongres 2017. De aftrap of, om dichter bij de sport van de spreker te blijven, de opslag wordt gedaan door Peter Blangé. Hij was speler van het volleybalteam dat in Atlanta 1996 Olympisch goud won. Als geen ander weet hij hoe te functioneren in een team.
NVVC connect verzorgt de eerste sessie met uitkomsten uit twee projecten betreffende coronarialijden en atriumfibrilleren. In de twee volgende sessies worden er hartteams gehouden over patiënten met coronair afwijkingen, klepaandoeningen, ritmestoornissen en congenitale aandoeningen. De leden van het hartteam nemen uiteindelijk een beslissing. Is dit echter altijd een eenduidige beslissing en komt deze overeen met het voorstel van de verwijzer? Zijn alle beslissingen “evidence based”? De ondertitels “ The good, the bad and the ugly” en “Mission impossible” doen vermoeden dat niet alle besluiten volgens bestaande richtlijnen genomen kunnen worden. De donderdagmiddag eindigt zoals gebruikelijk met de wetenschappelijke en de Einthoven dissertatie sessies. Alle sprekers zullen beamen dat hun werk niet tot stand gekomen zou zijn zonder samenwerking met anderen.
De vrijdagochtend start met 5 excellente sprekers die de in hun ogen 10 beste artikelen uit de tijdschriften van de European Society of Cardiology van het afgelopen jaar behandelen. De ALV besluit het vrijdagochtendprogramma. Gedurende de vrijdagmiddag heeft u allereerst de keus tussen een sessie verzorgd door het CVOI (richtlijnen) of de Werkgroep Cardiologie en Sport.
De laatste keus die u op de vrijdagmiddag kunt maken is die tussen een sessie van de BBC en de Commissie Kwaliteit.
De congrescommissie meent een aantrekkelijk en voor ieder wat wils programma te hebben samengesteld. Wij hopen u derhalve in groten getale te mogen ontmoeten.

Met collegiale groet,

namens de congrescommissie

Albert Willems, voorzitter