030 - 234 5000 | bureau@nvvc.nl

VEILING

Eenmaal... andermaal...

Het diner tijdens het lustrumcongres wordt opgeluisterd met een veiling. Diverse topstukken van Auke Herrema, bekend van de illustraties uit Hartwijzer, zullen onder de hamer komen. Daarbij krijgt de hoogste bieder niet alleen een topstuk in handen maar ook een digitale versie. Dat geeft de bezitter de mogelijkheid de illustratie af te beelden op ieder gewenst voorwerp. Een dergelijk topstuk zal zeker goed tot z’n recht komen in uw spreekkamer of elders in uw ziekenhuis of ZBC.

De veilingmeester zal zorgdragen voor een goede sfeer die de verkoop van deze topstukken ten goede zal komen. Want het is de bedoeling dat de opbrengst van de veiling, na aftrek van gemaakte kosten, geheel ten goede komt aan de TASKFORCE QRS. Deze organisatie stelt zich ten doel om zoveel mogelijk middelbare scholieren te leren reanimeren, een streven waar wij als NVVC bij willen aanhaken. Ons doel zou dan worden dat alle middelbare scholieren tijdens hun opleiding leren om een hartstilstand te herkennen en vervolgens de juiste handelingen weten uit te voeren. U weet als geen ander dat een hartstilstand in de directe nabijheid van iemand die dit kan herkennen en die direct de juiste maatregelen neemt, tot een betere uitkomst leidt. Met de opbrengst van de veiling hopen we deze organisatie financieel te ondersteunen hun doelstelling te verwezenlijken.

We rekenen op een grote opkomst voor dit gebeuren en vanzelfsprekend op uw inzet bij het bieden op de topstukken van Auke Herrema. Enkele daarvan hangen reeds in de gangen van het Holland Heart House en zijn uw bezichtiging meer dan waard. Ons advies aan u is om nu al bij uzelf na te gaan welk bedrag u zou willen en kunnen bieden, met ook in gedachten het fantastisch streven van Taskforce QRS.

Namens het bestuur NVVC,
Hans Bosker

 

Taskforce QRS
Taskforce QRS (Qualitative Resuscitation by Students) bestaat voornamelijk uit studenten geneeskunde en daarnaast overige medische studenten. Het idee om een project op te zetten waarbij medische studenten reanimatielessen geven aan middelbare scholieren is in 2004 in Maastricht ontstaan. Inmiddels wordt jaarlijks meer dan 15.000 leerlingen geleerd hoe te reanimeren door zes actieve stichtingen van Taskforce QRS in Amsterdam, Groningen, Leiden, Maastricht, Nijmegen en Utrecht.

Per week krijgen 300 mensen in Nederland een hartstilstand. In 80% van de gevallen is dit thuis. Aangezien de kans op overleving met 10% per minuut afneemt na het optreden van een hartstilstand is het heel belangrijk dat omstanders direct hulp kunnen verlenen. Daarnaast kunnen ook steeds meer mensen zich aanmelden bij een oproepnetwerk voor burgerhulpverlening.

Scholieren zijn de doelgroep, omdat ze de vaardigheden gemakkelijk aanleren. Daarnaast blijft een jong geleerde vaardigheid het best hangen. Door bij scholieren te beginnen, kan straks een hele generatie reanimeren. Ten slotte is het praktische reanimatie-onderwijs een nuttige aanvulling op het theoretische onderwijs, waarbij aandacht en reflectie op gezondheidszorg en het levenseinde nog een bijkomende meerwaarde vormen.

Wat doen wij?
Wij willen zoveel mogelijk mensen in Nederland leren reanimeren. Iedereen kan zich bij ons aanmelden voor een reanimatiecursus. Ons hoofddoel is echter om zoveel mogelijk middelbare scholieren te leren reanimeren. Daarvoor gaan wij op bezoek bij scholen om ze in een korte les de belangrijkste vaardigheden bij te brengen. Ten slotte houden we onszelf bezig met allerlei andere lokale en landelijke activiteiten op het gebied van reanimatie. Hiermee hopen we de aandacht voor reanimatie te vergroten. Dit alles doen we zonder winstoogmerk.

> Website Taskforce QRS