NVVC Congreswebsite
Voorjaarscongres 2020

Uitgelicht

Jasper Selder

werkgroep E-Health


NHRA & E-Health

Bas Bekkers

werkgroep cardiale MRI, CT en Nucleaire cardiologie

De digitale revolutie in cardiovasculaire beeldvorming

Tim Simmers

directeur van het CVOI 


CVOI sessie

Niels Jongejan 

quizmaster
P.a. UMC Utrecht        
De Quiz

NHRA & E-Health 

Themasessie 1 -  NHRA & E-Health
donderdag 7 november
09:00 - 10:30 uur 
Zaal 4

Jasper Selder, secretaris van de werkgroep E-Health

​Wat zijn belangrijke zaken die worden gepresenteerd in uw sessie?
Nieuwe technologieën voor ritmemonitoring, zoals 1-kanaals ECG en fotoplethysmografie en artificiële intelligentie (AI).


Wat is de link met digitale revolutie?
Het betreft nieuwe technologieën voor monitoring op afstand, met analyse van grote hoeveelheden data. Dit is hoe de digitale toekomst zal zijn.


Voor wie is deze sessie met name interessant en waarom?

Deze sessie is met name interessant voor artsen met interesse in nieuwe technologieën op het gebied van:

1) ritmemonitoring, 2) zorg verplaatsen naar patiënt thuis, of 3) AI


Naar welk onderdeel van het Najaarscongres kijkt u uit?
Ik kijk uit naar de presentatie van Dr. Nicky Hekster.

De digitale revolutie in cardiovasculaire beeldvorming 

Themasessie 2 en Themasessie 5

donderdag 7 november

Sessie 2: 09:00 - 10:30 uur 

Sessie 5: 11:30 – 13.00 uur

Sessie 2: zaal Athene

Sessie 5: zaal 4

Door:  Bas Bekkers, Matthijs Meijs, Joost van Melle en Stan Reichert, namens de werkgroep cardiale MRI, CT en Nucleaire cardiologie en de werkgroep Echocardiografie

Bas Bekkers

voorzitter

werkgroep cardiale MRI, CT en Nucleaire cardiologie

​Tijdens de twee sessies ‘De digitale revolutie in cardiovasculaire beeldvorming’ nemen inspirerende sprekers uit de cardiologie, cardiochirurgie, radiologie en informatica u mee in de stormachtige ontwikkelingen op het gebied van artificial intelligence (AI) in beeldvorming. Wat is AI nu eigenlijk? Welke bijdrage levert AI op dit moment aan cardiale beeldvorming, en wat mogen we realistisch verwachten voor de toekomst? Wordt de beeldvormer overbodig of is de beeldvormer van de toekomst een data analist?
Radioloog Tim Leiner spreekt over AI in cardiale MRI en CT. Cardiologen Eduard Holman en Jasper Tromp richten zich, samen met data wetenschapper Pablo Bosch, op de toekomst van de echocardiografie.

In de tweede sessie bespreekt ingenieur Boudewijn Lelieveldt hoe de hooggespannen verwachtingen over AI waargemaakt kunnen worden in de praktijk. Cardiothoracaal chirurg Peyman Sardari Nia toont de meerwaarde van 3D-printing bij complexe chirurgie. Tot slot, testen we de intelligentie van het publiek met de imaging quiz.

Met de sterke toename van het aantal beeldvormende onderzoeken, ontstaat een enorme hoeveelheid data. Deze data zijn van grote wetenschappelijke waarde, echter de analyses zijn complex. Wij kijken daarom ook uit naar de sessie over ‘Big data’ op vrijdagochtend.

 Bas Bekkers, Matthijs Meijs, Joost van Melle en Stan Reichert, namens de werkgroep cardiale MRI, CT en Nucleaire cardiologie en werkgroep Echocardiografie
Joost van Melle
voorzitter
werkgroep Echocardiografie

Matthijs Meijs
secretaris
werkgroep cardiale MRI, CT en Nucleaire cardiologie

Stan Reichert
werkgroep Echocardiografie

donderdag 7 november

11:30 – 13:00 uur

Zaal 7

​BBC WORKSHOP – update zorgprestaties cardiologie

  

De Beroepsbelangencommissie (BBC) van de NVVC houdt zich bezig met de organisatie en financiering van de cardiologische zorg. Specifiek voor de leden van de NVVC is de BBC verantwoordelijk voor het informeren over (wijzigingen in) regelgeving en registraties en het beantwoorden van vragen. In deze workshop behandelen wedrie interessante onderwerpen:

  1. De belangrijkste wijzigingen in de DOT per 2020 – wat gaat er wijzigen binnen de DOT, wat adviseert de BBC over deze wijzigingen?
  2. Test uw kennis over DBC registratie en financiering – het afgelopen jaar zijn er weer diverse vragen over de DBC registratie gesteld. In dit deel van de sessie behandelen we de meest gestelde
  3. Kwantificering van zorgzwaarte, is dat mogelijk? – de werkdruk neemt toe, er is meer tijd nodig voor de patiënt. Hoe kunnen we deze zorgzwaarte kwantificeren en wat betekent dat voor uw productie op de polikliniek?
CVOI sessie

vrijdag 8 november

14:00 – 15:30 uur

Zaal Athene

Tim Simmers

directeur van het CVOI 

​Wat zijn belangrijke zaken die worden gepresenteerd in uw sessie?
Er zijn grote veranderingen op CVRM-gebied, die gevolgen hebben voor veel vakgebieden waaronder de cardiologie. Dit zijn bij uitstek onderwerpen die zich afspelen op het raakvlak tussen specialismen. Ook is er voor het eerst in 16 (!) jaar een nieuw ESC richtlijn over de behandeling van SVT.

Tijdens deze sessie bespreekt een aantal uitstekende sprekers, van zowel binnen als ook buiten de cardiologie, de betekenis van de nieuwe richtlijnen diabetes/pre-diabetes en dyslipidemie. Ook de laatste inzichten over de betekenis en behandeling van S. aureus bacteriemie wordt behandeld. Dit doen de sprekers onder andere aan de hand van aansprekende casuïstiek.

 Wat is de link met digitale revolutie?
Het hebben van goede richtlijnen is niet genoeg. Om de richtlijnen goed te kunnen toepassen, moeten behandelaars van verschillende disciplines elkaar ook kunnen vinden. Het moet mogelijk zijn dat zij snel, veilig en betrouwbaar informatie kunnen delen, en zij moeten weten hoe zij om moeten gaan met de data en informatie die van patiënten zelf afkomstig is.

Digitale oplossingen kunnen ons daarbij helpen. Laten we zoeken naar hoe wij ons voordeel hiermee kunnen doen (in plaats van dat we ons gevangen voelen door deze data).

 Voor wie is deze sessie met name interessant en waarom?
Een aantal excellente sprekers hebben de nieuwe richtlijnen voor ons ontleed en in een praktisch toepasbare vorm gegoten. Om deze reden is deze sessie zeer interessant voor iedereen die klinisch werkzaam is in de cardiologie. Mijn advies: doe er je voordeel mee!

Naar welk onderdeel van het Najaarscongres kijkt u uit?
Ik kijk er naar uit om collega's te zien die ik helaas niet vaak genoeg spreek vanwege een ieders dagelijkse drukte. Ook de wetenschappelijke parallelsessies vind ik enorm interessant. Cardiologie Nederland kent veel talentvolle jonge collega's. Het is goed dat ook zij een podium krijgen tijdens de NVVC-congressen, ik vind het altijd leuk om hun voordrachten te horen.

Als laatste: als trotse Eindhovense cardioloog kijk ik natuurlijk ook uit naar de Wenckebach lecture van Nico Pijls!
De Quiz 
Themasessie 4
Vrijdag 8 november 
14:00 – 15:30 uur
Zaal 4

Niels Jongejan

Physician assistant

UMCU

​Wat zijn belangrijke zaken die worden gepresenteerd in uw sessie?
In de quiz worden de alledaagse onderzoeken als röntgenfotos en ECG's en pacemaker/ICD troubleshooting getoetst aan het publiek. Een leuke en vooral leerzame interactieve sessie, waarbij middels stemmen via je Eigen smartphone de zaal de kans krijgt een mening te vormen. - Waarin is dit ECG afwijkend, wat zien we nu eigenlijk? Moeten we acteren? - Hebben we dit allemaal gezien op de röntgenfoto? Wat zijn de pittfalls waarin we soms verzanden. Ook de device troubleshooting is altijd leuk. Voor de device experts of de beginnende experts een educatieve sessie onder leiding van quizmaster ondergetekende en zijn side kick en device Expert Thijs Hendriks

Wat is de link met digitale revolutie?
Gezien het gemak en snelheid vragen we dagelijks zoveel diagnostiek aan, waarbij er een noodzaak ontstaat dat onze systemen onze helpen om het 'kaf van het koren' te scheiden. Kunnen we dit aan de computer overlaten die ons alleen van de ' urgente of afwijkende' zaken op de hoogte brengt. Ook binnen de device-cardiologie is er een exponentiële toename van het aantal follow ups. Moeten de computer meer in de lead laten komen?

Voor wie is deze sessie met name interessant en waarom?
Voor iedereen die dagelijks met ECG's, röntgenfoto's en/of pacemaker of ICD gerelateerde zaken bezighoudt. Van jonge arts-assistant, Physician assistant, verpleegkundig specialist tot ervaren cardioloog. Dus vrijwel voor iedereen!

Naar welk onderdeel van het Najaarscongres kijkt u uit?
Ik kijk erg uit naar het hele programma. Van E-health in de bredere zin, tot aan AI, met name Kunstmatige Intelligentie in de Zorg? Houden we ons hart vast? van Dr. N. Hekster