NVVC Congreswebsite
Najaarscongres 2019

Programma vrijdag 8 november

08:30 uur
Ontvangst en registratie
09:00 - 10:30 uur
Zaal Athene


Thema sessie 1

Big data en big numbers

Voorzitters:  prof. dr. L. Hofstra, Cardiologie Centrum Utrecht
en
prof. dr. Y.M. Pinto, Amsterdam UMC, loc. AMC


Medische beeldvorming en machine learning: hoe gaat big data analyse de cardiovasculaire 
   diagnostiek veranderen in de toekomst?

  Prof. dr. W.J. Niessen, Erasmus MC
• Big Data en omics in routine zorg: op weg naar een zelflerend zorgsysteem
  Prof. dr. F.W. Asselbergs, UMCU

• Uitdagingen van een virtueel hartcentrum
  Dr. E.P. de Kluiver, Isala
09:00 - 10:30 uur
Zaal 4

Thema sessie 2
Wearables en mobile apps: precision medicine or the emperor’s new clothes?
Voorzitters: dr. L.C. Otterspoor, CZE en drs. S.T. de Vries, Tjongerschans

1. Werkgroep Sport:
       Activity trackers - pitfalls and opportunities
         Mw. C. Herkert, arts-onderzoeker RPM FLOW, MMC
2. Werkgroep cardiogeriatrie:
       Hartfalen Zorg Thuis voor ouderen: zijn de cardiologen er klaar voor?
         Dr. M. van den Heuvel, MST
       • Hartfalen Zorg Thuis voor ouderen: zijn de ouderen er klaar voor?
         Prof. dr. S.E.J.A. de Rooij, internist-ouderengeneeskundige, UMCG
3. Werkgroep Intensieve cardiologie:
       Cardio@Home: ziekenhuiszorg thuis
         Dr. V.A.W.M. Umans, NWZ
09:00 - 10:30 uur
Zaal 8

Thema sessie 3

Op weg naar een waardevolle kwaliteitsregistratie

Georganiseerd door BBC en CK


Voorzitters: dr. R.J. Hassink, UMCU en drs. C. Camaro, Radboudumc

Kwaliteitsregistraties binnen de Orthopaedie

  Prof. dr. R. Nelissen, NOV

Registratie en zorgverzekeraar
  Dhr. H. Kuijpens, VGZ

Kwaliteitsregistratie NHR
  Dr. D. van Veghel, NHR

10:30 - 11:00 uur
Koffiepauze
11.00 – 13.00 uur
Zaal Athene
Algemene ledenvergadering
11.00 – 13.00 uur
Zaal 4Verpleegkundig specialisten en physician assistants
Debatteren, niets (digitaals) aan!

Een Lagerhuisdebat o.l.v. dhr. J. Santman, met prikkelende stellingen verdedigd door collega’s.
Samenvatting en afsluiting door mw. A. van Staaveren, voorzitter Kamer VS-PA.
11.00 – 13.00 uur
Zaal 8

 Arts-onderzoekers
Promotie-succes-sessie
Mw. A. Louter, Louter Promoveren
13.00 – 14.00 uur
Lunchpauze
14.00 - 15.30 uur
Zaal Athene

CVOI sessie

Voorzitters: dr. T.A. Simmers, CZE en Prof. dr. J.W. Jukema, LUMC

14.00 - 14.15 uur:
Richtlijn S Aureus bacteriemie
  Dr. W. Tanis, HagaZiekenhuis, loc. Leyweg

14.15 - 14.30 uur:
2019 ESC SVT richtlijn
  Dr. G.P. Kimman, NWZ

14.30 - 15.30 uur:
"thema sessie" CVRM - nieuwe ESC richtlijnen diabetes en pre-diabetes, en dyslipidemien
  Dr. J.T. van Kuilenburg, Jeroen Bosch Ziekenhuis en
  Prof. dr. E.S.G. Stroes, Amsterdam UMC, loc. AMC

14.00 - 15.30 uur
Zaal 4


Thema sessie 4:
Quizmaster: Dhr. N. Jongejan, MSc
Sidekick: dhr. T. Hendriks, MSc

Test uw kennis op het gebied van (smartphone use)
• ECG
Dr. V.J.H.M. van Driel, HagaZiekenhuis
• De Thoraxfoto
Drs. D.E. Bouman, radioloog, MST
• Pacemaker Troubleshooting
Dhr. N. Jongejan, Woonzorg Flevoland
14.00 - 15.30 uur
Zaal 8
Thema sessie 5
Commissie Wetenschap & Innovatie

Voorzitters: prof. dr. L.V.A. Boersma, St. Antonius en dr. A.M.W. Alings, Amphia


Kennisagenda & Innovatie: hoe pakken we door?


14.00 - 14.30 uur:

• NVVC procedure innovatie en inventarisatie onder de NVVC werkgroepen

  Prof. dr. L.V.A. Boersma, St. Antonius


14.30 - 14.50 uur:

• Zorgevaluatie avant la lettre: DO-IT Registry

  Drs. T.E. Verstraelen,  Amsterdam UMC, loc. AMC en
  Mw. M. van Barreveld, Amsterdam UMC, loc. AMC


14.50 - 15.10 uur:

• Aan de slag met de Kennisagenda NVVC

  Prof. dr. L.V.A. Boersma, St. Antonius


15.10 - 15.30 uur:

Wat gaan de Dutch CardioVascular Alliance en NVVC voor elkaar betekenen?
   Prof. dr. W.H. van Gilst, UMCG
15.30 – 16.30 uur
Borrel en afsluiting