NVVC Congreswebsite
Najaarscongres 2019

             Programma donderdag 7 november

8:30 uurOntvangst en registratie
09:00 - 10:30 uur
Zaal 4
Thema sessie 1
NHRA & E-Health
Voorzitters: dr. R.W.C. Scherptong, LUMC en
drs. ir. J.L. Selder, Amsterdam UMC - loc. VUmc
> Zie ook 'Uitgelicht'

09:00 - 09:10 uur
Inleiding Ritme en E-Health

  Dr. R.W.C. Scherptong, LUMC

09:10 - 09:50 uur
Deep Learning en ECG analyse & Data Warehouse
  Drs. S.W.E. Baalman, Amsterdam UMC - loc. AMC en
  Drs. H. Bleijendaal, Amsterdam UMC - loc. AMC

09:50 - 10:10 uur
• 6000 Hartwacht ECGs

  Drs. L. Breukel, OLVG - loc. Oost

10:10 - 10:30 uur
• NWE-Chance: integratie van e-Health bij device patiënten
   Dr. ir. A.E. van der Velde, Isala            
09:00 - 10:30 uur
Zaal Athene

Thema sessie 2
Werkgroep Echocardiografie en werkgroep Cardiale MRI, CT en Nucleaire Cardiologie
> Zie ook 'Uitgelicht'

De digitale revolutie in cardiovasculaire beeldvorming (1)

Voorzitters: dr. S.C.A.M. Bekkers, MUMC en dr. J.P. van Melle, UMCG


09.00 - 09.30 uur
• De impact van Machine Learning en Deep Learning op Cardiale CT en MRI. 

  Dr. J.M. Wolterink, Amsterdam UMC - loc. AMC


09.30 - 10.00 uur
AI algoritmen en toepassing op echocardiografie

  Dr. E.R. Holman, LUMC
  Drs. P.B.J. Bosch, data scientist, Ynformed


10.00-10.30 uur

AI in echocardiografie: vooruitgang en klinische toepassingen

  Dr. J. Tromp, National Heart Centre Singapore

09:00 - 10:30 uur
Zaal 8
Thema sessie 3
WIC

Voorzitters: dr. M. Voskuil, UMCU en dr. E.K. Arkenbout, Tergooi loc. Blaricum


09.00 - 09.30 uur

Innovaties in de intracoronaire fysiologie
  Prof. dr. N. van Royen, Radboudumc

09.30 - 09.50 uur

MINOCA: Unravelling the enigma

  Drs. T. Pustjens, Zuyderland MC


09.50 - 10.10 uur

Innovaties in coronaire imaging
  Dr. E.K. Arkenbout, Tergooi loc. Blaricum 


10.10 -10.30 uur

Ontwikkelingen bij interventies voor structurele congenitale hartafwijkingen
  Drs. J.M. Wilschut, Erasmus MC

10:30 - 11:00 uur
Koffiepauze
11.00 – 11.30 uur
Zaal AtheneOpening Najaarscongres
Dr. A.E. van den Bosch, voorzitter Congrescommissie

Kunstmatige Intelligentie in de Zorg? Houden we ons hart vast?
Dr. N. Hekster, IBM Watson Health

11.30 – 13.00 uur

Zaal Athene


Thema sessie 4

NHRA & E-Health

Voorzitters: dr. C.P. Allaart, Amsterdam UMC - loc. VUmc en dr. A. Elvan, Isala


Inleiding future perspectives

Photoplethysmography (PPG) and 1-lead ECG for remote heart rhythm 
  diagnostics. Let algorithms work for us.

  Drs. ir. J.L. Selder, Amsterdam UMC - loc. VUmc                                                                                                                                                                                                                                                             

E-Health en Invasieve Monitoring Devices
  Dr. P.P.H.M. Delnoy, Isala

Data driven doctor

  Dr. I.A.C. van der Bilt, HagaZiekenhuis, loc. Leywey en

  drs. G.G.M. Speijer, radiotherapeut-oncoloog, HagaZiekenhuis, loc. Leyweg

11.30 – 13.00 uur

Zaal 4


                                         
                                                                    Thema sessie 5

Werkgroep Echocardiografie en werkgroep Cardiale MRI, CT en Nucleaire Cardiologie
> Zie ook 'Uitgelicht'


De digitale revolutie in cardiovasculaire beeldvorming (2)
Voorzitters: dr. C.L.A. Reichert, NWZ en dr. J.R. Timmer, Isala


11.30 - 12.00 uur
Al van krantenkop naar cardiologische praktijk

  Prof. dr. Ir. B.P.F. Lelieveldt, hoogleraar Biomedical Imaging, LUMC


12.00 – 12.30 uur
Toepassing van 3D reconstructie, 3D printing en simulatie voor valculaire interventies.
  Dr. P. Sardari Nia, cardiothoracaal chirurg, MUMC


12.30 – 13.00 uur

Multimodality Imaging Quiz
  Dr. M.F.L. Meijs, MST

11.30 – 13.00 uur

Zaal 8

Thema sessie 6

Werkgroep Hartfalen

Voorzitters: dr. O.C. Manintveld, Erasmus MC en dr. S.L.M.A. Beeres, LUMC


Telemonitoring van oud  naar nieuw
  Dr. J.J. Brugts, Erasmus MC
Hartfalenzorg van de toekomst
  Prof. dr. H.P. Brunner-La Rocca, MUMC+
Big Data Analytics Driving Heart Failure Disease Definitions and management

  Dr. S. Koudstaal, UMCU

11.30 – 13.00 uur
Zaal 7BBC Workshop

Update BBC 2019-2020 zorgprestaties cardiologie en FAQ

Voorzitters: drs. M.R. van der Linde, Nij Smellinghe en drs. C. Camaro, Radboudumc
> Zie ook 'Uitgelicht'    

De belangrijkste wijzigingen in DOT per 2020
  Drs. C. Camaro, Radboudumc
• Test uw kennis over DBC registratie en financiering  
  Dr. M.W. Feenema-Aardema, MCL en dr. R.W.M. Hautvast, NWZ, loc. Alkmaar 
•  Kan zorgzwaarte gekwantificeerd worden?
  Drs. M.R. van der Linde, Nij Smellinghe
13.00 – 14.00 uurLunchpauze
14.00 – 14.40 uur
Zaal AtheneVoorzitters: dr. H.A. Bosker en prof. dr. R.J.G. Peters, Amsterdam UMC, loc. AMC
14.00 - 14.10 uur:
EDP Lecture prijswinnaar
Mw. A. Sakes, TU Delft  (videopresentatie)

14.10 - 14.40 uur:
Wenckebach Lecture
Thirty-five Years of Coronary Physiology: From Theoretical Science to Routine Application
Prof. dr. N.H.J. Pijls, CZE
14.45 – 15.45 uurGesponsorde wetenschappelijke parallelsessies:
 Zaal Athene

14.45 - 15.15 uur:
BMS-Pfizer
BEROERTEPREVENTIE in de cardiologie

Voorzitter: dr. J.G. Meeder, Viecuri MC
14.45-14.50: Inleiding van de voorzitter: Rol van de cardioloog bij de preventie van beroertes
Dr. J.G. Meeder, Viecuri MC
14.50-15.00: Beroertes voorkomen door optimalisatie van de antistollingsbehandeling?
Dr. M.E.W. Hemels, Rijnstate ziekenhuis
15.00-15.10:  Beroertes voorkomen door verbeterde screening op AF
Drs. S. Bulut, Gelre ziekenhuizen
15.10-15.15:   Samenvatting en afsluiting


15.15 - 15.45 uur
Sanofi

Nieuwe ESC richtlijn dyslipidemie, dwaasheid of doel?

Pas op: Dit is een interactieve sessie!

Dr. M.W.J. van Hessen en dr. A.M.W. Alings gaan graag met u in discussie over de nieuwe richtlijn en de Penelope studie. Geef vooral uw mening over wat de nieuwe richtlijn voor u in de praktijk betekent.

Zaal  4


14.45 – 15.45 uur:
Boehringer Ingelheim
14.45 - 15.15: What is new in the 2019 ESC guidelines on diabetes, prediabetes and CVD
Professor Francesco Cosentino, ESC Chairperson of the guidelines Task Force and professor of cardiology at the Karolinska Institute and Karolinska University Hospital in Stockholm, Sweden
15.15 – 15.45: Vertaling Nieuwe ESC Guidelines naar de Nederlandse Praktijk
Professor Ron Peters, Amsterdam UMC, loc. AMC
Zaal 714.45 - 15.15 uur:
Daiichi Sankyo
NOAC’s ter bescherming tegen trombotische events in oudere NVAF patiënten, ook tijdens ingrepen
14:45 – 14:47: Opening - Dr. J. ten Berg
14:47 – 14:59 Geen triple therapie bij patiënten die PCI ondergaan? - Dr. J. ten Berg
14:59 – 15:07 NOAC’s bij procedures – stoppen of doorgaan? - Dr. M. Brouwer
15:07 – 15:15 Discussie/take home message - Dr. J. ten Berg

15.15 - 15.45 uur:
Amgen
De invulling van cardiovasculaire e-health met U-prevent: schatting van het CV risico
Dr. J. Westerink, internist-vasculair geneeskundige UMCU
Zaal 8

14.45 - 15.15 uur:
Alnylam
Cardiale amyloïdose, van identificatie tot behandeling
Dr. Michelle Michels, cardioloog, Erasmus MC en
Dr. Hans Nienhuis, internist/immunoloog/allergoloog, UMCG


15.15 - 15.45 uur:
Novartis
Neprilysin/RAAS inhibition in HFrEF; the full spectrum of effects
Dr. Mireille Emans, Ikazia

Zaal 1414.45 - 15.15 uur:
Abbott
From trials to clinical use: Transcatheter interventions in secondary Mitral regurgitation

Chairman: Prof. Nicolas van Mieghem

14:45 - 14:57: COAPT and MitraFr: To explain and understand the results, particularly any consistencies or inconsistencies between the studies on previously reported one or two-year results

Dr. Martin Swaans

14:57 - 15:09: How to implement the learnings from the studies into clinical practice, recommendations on patient selection and treatment (which patients and when)

Prof. Rudolf de Boer

15:09 - 15:15: Conclusion and closing remarks
Prof. Nicolas van Mieghem

Zaal 1514.45 – 15.45 uur:
AstraZeneca

Highlights ESC

14.45 - 15.15: Alles wat je moet weten over de nieuwste ESC richtlijnen!
Prof. Niels van Royen en prof. Arnoud van 't Hof
15.15 - 15.45: Dapagliflozine en HF: het laatste nieuws!
Prof. Rudolf de Boer
15.45 – 16.15 uurTheepauze

16.15 – 17.45 uurZaal Athene

Zaal 4


Zaal 7


Zaal 8


Zaal 14


Zaal 15

Wetenschappelijke abstract parallelsessies

Overzicht sessies en sprekers

Sessie 1 Atrial fibrillation
Voorzitters: dr. J.J. Wiersma, Dijklander ziekenhuis en prof. dr. J.R. de Groot, Amsterdam UMC, loc. AMC

Sessie 2 Coronary artery disease
Voorzitters: dr. M. Voskuil, UMCU en dr. M. Meuwissen, Amphia

Sessie 3 General electrophysiology
Voorzitters: dr. T.A. Simmers, CZE en dhr. N. Jongejan,  Woonzorg Flevoland

Sessie 4 Heart failure
Voorzitters: drs. C.G.M.J. Eurlings, MUMC+ en dr. M.E. Emans, Ikazia

Sessie 5 General cardiology
Voorzitters: dr. A.E. van den Bosch, Erasmus MC en dr. J. Schaap, Amphia

Sessie 6 Valvular disease/aorta &imaging
Voorzitters: dr. M.F.L. Meijs, MST en dr. A.J. Teske, UMCU

17.45 – 18.45 uurBorrel met prijsuitreiking
18.45 – 24.00 uur

Avondprogramma - vervoer naar externe locatie bij Villa Velperweg
(zie tabblad: avondprogramma)