030 - 234 5000 | bureau@nvvc.nl

PROGRAMMA 12 APRIL

CONCEPT PROGRAMMA VRIJDAG 12 APRIL

 

08:30 uur Ontvangst en registratie
  Thema sessies: Werkgroepen II
  • Belangrijkste ontdekkingen en ontwikkelingen in het verleden
  • Korte toelichting op het heden
  • Wat gaat de toekomst ons brengen?
09.00 – 10.30 uur
Rotterdam Hall
Thema sessie 1
Voorzitters: dr. G.P. Kimman, NWZ en dr. M. Voskuil, UMCU

NHRA
• Electrocardiografie, meer dan een eeuw ogenblikkelijke informatie
Dr. N.M. van Hemel
• De start van device en ablatietherapie in Nederland
Dr. R.N.W. Hauer, UMCU
• Waar gaan we naartoe met de device en ablatietherapie: de toekomst
Dr. Y. Blaauw UMCG

Werkgroep Interventie Cardiologie
• De begindagen van de interventiecardiologie: van ballon naar stent
Prof. dr. M.J. de Boer
• Interventiecardiologie in de huidige tijd: van PCI naar structureel hartlijden
Prof. dr. N. van Royen, Radboudumc
• Een diepe duik in de toekomst van interventiecardiologie
Prof. dr. P. van de Harst, UMCG
09.00 – 10.30 uur
Penn Room
Thema sessie 2
Voorzitters: dr. L.C. Otterspoor, CZE en dr. K. Çaliskan, Erasmus MC

Werkgroep Intensieve Cardiologische Zorg
Acute cardiologische zorg: “Visie op de zorg voor de acuut cardiale patiënt anno 2019 en daarna”
• Inleiding sessie
Dr. L.C. Otterspoor, CZE
• Let’s go Intensive
Dr. C.A. den Uil, Erasmus MC
• Let’s go Fast
Drs. V.V. Hemradj, Isala
• Let’s go Home
Dr. V.A.W.M. Umans, NWZ
• Vragenronde met alle sprekers

Werkgroep Mechanical Circulatory Support
• Verleden: hart op bestelling
Dr. N. de Jonge, UMCU
• Heden: wie en wanneer?
Dr. L.F. Tops, LUMC
• Toekomst: “fast and furious!”
Dr. K. Damman, UMCG
09.00 – 10.30 uur
Diamond Room 1
Thema sessie 3
Voorzitters: prof. dr. P.P.T. de Jaegere, Erasmus MC en
dr. R.A.J.M. Verbunt, MMC

Werkgroep THI
The origin of TAVI, what do we know and what may be expected
• De Origin of TAVI in The Netherlands
Prof. dr. P.P.T. de Jaegere, Erasmus MC
• What do we know of TAVI – current results and evidence?
Drs. A. de Weger, cardio-thoracaal chirurg, LUMC
• Future, clinical & societal implications
Prof. dr. P.P.T. de Jaegere, Erasmus MC

Werkgroep Geriatrische Cardiologie
• Inleiding Geriatrische Cardiologie
Dr. J.P. Ottervanger, Isala
• Interactieve sessie:
“Klinische Geriatrische Cardiologie: to treat or not to treat”
Drs. J.H. Geertman, Isala Diaconessenhuis
Drs. N.T.A.E. Wouters, Amphia
Dr. M. van den Heuvel, MST
09.00 – 10.30 uur
Diamond Room 2
Thema sessie 4
Voorzitters: Prof. dr. M.J. Schalij, voorzitter Concilium Cardiologicum en
dr. S.R.D. Piers, voorzitter Juniorkamer

Opleiding cardiologie; is nu alles beter?
09.00 uur    Opening en inleiding door de voorzitters
09.05 uur    Opleiding, opgeleid en opleider in de vorige eeuw
                       Prof. dr. A.V.G. Bruschke
09.20 uur    De opleiding Cardiologie, basis voor “ lifelong
                        learning”
                        Prof. dr. H.J.J. Wellens
09.35 uur   De geschiedenis, de ontwikkeling en de waarde van
                        het Concilium Cardiologicum
                        Prof. dr. E.E. van der Wall
09.45 uur    Opleidingsplan cardiologie 2010 en de cardioloog van
                        de toekomst
                        Dr. R.B.A. van den Brink
09.55 uur    Het nieuwe opleiden: zijn wij de schakel tussen het
                        verleden en de toekomst?
                        Dr. G. Veen en dr. C.J.H.J. Kirchhof
10.10 uur    Het toekomstbeeld van het opleiden tot cardioloog
                        Dr. V.M.M. Vorselaars en drs. R. Joustra
10.25 uur    Sluiting door de voorzitters
10:30 – 11:00 uur Koffiepauze
11.00 – 13.00 uur
Rotterdam Hall
Algemene ledenvergadering
11.00 – 13:00 uur
Diamond Room 1
Parallelsessie Arts-Onderzoekers
• Immortal time bias in observational studies of therapy
Prof. dr. J.G.P. Tijssen
• Hoe worden abstracts beoordeeld en waar op te letten bij het schrijven daarvan
Prof. dr. J.J. Piek, hoofdredacteur NHJ
11.00 – 13.00 uur
Penn Room
Parallelsessie Kamer VS-PA
Voorzitters: K.M. Kooiman, Amsterdam UMC – loc. AMC en
P.H. Pruijsers, DZTaakherschikking anno 2019

Opening door: J. van Staaveren, OLVG

Sprekers
:
• ECV – D.I. Kuipers, Amsterdam UMC – loc. AMC
• TAVI – P.A. Maris, Amphia
• Zaalfunctie – K. Prekpalaj, Rode Kruis Zhs
• EHH – L. Kulker, Alrijne
• Short stay – Drs. A. van Goor, St. Antonius
• OLVG lounge – M.M. van Duinen, OLVG
• AF poli – E.P.J. Wijtvliet, MHZ
• Ritme – J. Santman, Treant
• ACS – A. Vredenburg-Jimmink, NWZ
13:00 – 14:00 uur Lunchpauze met twee satellietsymposia
13.15 – 14.00 uur
Mees Auditorium
Satellietsymposium Novartis
Hartfalen, Guidelinesen impact nieuwe trials
13.15 – 14.00 uur
Van Oldenbarnevelt Room

Satellietsymposium Vifor Pharma
Ijzerdeficiëntie en Hyperkalemie bij Hartfalen

  Thema sessies: Werkgroepen III
14:00 – 15:30 uur
Rotterdam Hal
Thema sessie 1
Voorzitters: dr. T.A. Simmers, CZE en dr. M.J.M. Cramer, UMCU

CVOI 
• CVOI 25 jaar: éducation permanente
Prof. dr. F.W.A. Verheugt, OLVG
• 2018 ESC/EACTS Guidelines on myocardial revascularization
Drs. F.M. Zimmerman, CZW

NVVC Connect
De Connect netwerkshow: bent u klaar voor Connect?
• Welkom door drs. P.E.J. van Pol, Alrijne
• Panelgesprek over netwerkgeneeskunde o.l.v. drs. J. Smits
• Interactieve sessie: is cardiologisch Nederland klaar voor netwerkgeneeskunde?
14:00 – 15:30 uur
Penn Room
Thema sessie 2
Voorzitters: drs. M.R. van der Linde, Nij Smellinghe en
dr. T.W. Galema, Erasmus MC

BBC
• BBC belevenissen – toen, nu en daartussen in
Drs. M.R. van der Linde, Nij Smellinghe
• Test uw kennis over DBC registratie en financiering (gezondheidszorg) – bent u klaar voor 2020?
Drs. C. Camaro, Radboudumc en dr. R.W.M. Hautvast, NWZ
• Cardioloog van de toekomst – het ziekenhuis uit en de wereld in!
Dr. M.W. Feenema-Aardema, MCL

Commissie kwaliteit
• Kwaliteit van zorg in het verleden, het heden en de toekomst
Dr. R.J. Hassink, UMCU
14:00 – 15:30 uur
Diamond Room 1
Thema sessie 3
Voorzitters: S.E. Elias-Smale, Radboudumc en
dr. P.A. van der Zwaag, UMCG

Werkgroep Gender
Coronair lijden voor gevorderden: verleden, heden, toekomstperspectief
• Historie, prikkelend
Dr. J.G. Meeder, VieCuri MC
• Heden
E. Aribas, promovenda epidemiologie, Erasmus MC
• Toekomst
Dr. S.E. Elias-Smale, Radboudumc

Werkgroep Cardiogenetica
• 25 jaar Cardiogenetica in Nederland, wat heeft het ons gebracht?
Prof. dr. A.A.M. Wilde, Amsterdam UMC – loc. AMC en
Dr. J.P. van Tintelen, UMCU
14:00 – 15:30 uur
Diamond Room 2
Parallelsessie: Voorbereiding op het 5e jaars ESC examen
Dr. E.A. Dubois, Erasmus MC en
Dr. M.M. Vis, Amsterdam UMC – loc. AMC
15.30 – 16.30 uur Borrel en afsluiting